Hamit Köksel

Prof. Dr. Hamit Köksel, iş ve kariyer hayatına Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümünde devam etmektedir.1978 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Bilimi ve Teknolojisi Bölümünden mezun olmuştur. Yüksek Lisansını 1986 yılında Kanada’da Manitoba Üniversitesi Cereal Science and Technology alanında yapan Köksel, 1990 yılında ise Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Bilimi ve Teknolojisi alanında doktorasını tamamlamıştır.

İş yaşamına 1978-1990 yılları arasında Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Merkezi Hububat Teknolojisi Laboratuvarı’nda araştırmacı olarak başlayan Köksel bu güne dek Amerika, İngiltere gibi birçok ülkede akademik araştırmalar yürütmüştür. Prof. Dr. Hamit Köksel’in, ulusal ve uluslararası birçok toplantıda yaptığı sunumlar dolayısı ile adından övgü ile söz edilmiştir. Ayrıca 2009-2012 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanlığı görevini de başarı ile yerine getirmiş olan Köksel, halen 2015-2016 ICC Seçilmiş Başkanı (the President Elect of ICC) olarak görev yapmaktadır. Profesör Köksel, 2017-2018 döneminde de ICC Başkanı (the President of ICC) olarak görev yapacaktır.