Başkan 

E. Günhan ULUSOY gu%cc%88lhan-ulusoy

Başkan Yardımcısı 

Ali Rıza MENEMENLİOĞLU ali-riza-menemenliog%cc%86lu

Başkan Yardımcısı 

Selçuk AYDINALP selc%cc%a7uk-aydinalp

Sekreter Üye 

Şeyhmus DUYAN s%cc%a7ehmuz-duyan

Sayman Üye 

Vecdi KOZLU vecdi-kozlu

Yönetim Kurulu Üyesi 

Murad BERTAN murad-bertan

Yönetim Kurulu Üyesi 

Bekir TOSUN bekir-tosun

Yönetim Kurulu Üyesi 

Celalettin YILMAZ

celalettin-yilmaz

Yönetim Kurulu Üyesi 

Ergin OKANDENİZ

Yönetim Kurulu Üyesi 

Hüseyin MİRİOĞLU hu%cc%88seyin-mirog%cc%86lu

Yönetim Kurulu Üyesi 

Kenan AYDINGÜLER kenan-aydingiller

Yönetim Kurulu Üyesi 

Mesut OKYAY mesut-okyay

Yönetim Kurulu Üyesi 

Ata ALTAY alialtay